BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu

 

Müdürden

Başkent Üniversitesindeki eğitim, bilgi birikimi ve teknolojik altyapıyı kullanarak Anadolu OSB bünyesinde bulunan firmaların AR-GE ve inovasyon kapasitelerini artırmak, üniversite-sanayi işbirliğine katkıda bulunmak amacıyla;06/05/2015 tarihinde Başkent Üniversitesi ve Anadolu OSB arasında Eğitim ve Mesleki Gelişim Protokolü imzalanmıştır. Anılan protokol temel alınarak başvurusu yapılan meslek yüksekokulumuzun Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 29/03/2018 tarih ve 6552 sayılı yazısı ile kurulması uygun bulunmuştur.

         Kuruluş ve programların oluşturulma çalışmaları sürecinde Anadolu OSB’de ve bölgede yer alan diğer OSB’lerdeki firma profilleri analiz edilmiş ve Anadolu OSB’de yürütülen sektörel algı çalışması ile okulumuzda yer alan programların planlaması yapılmıştır.

         OSB alanı içinde eğitim-öğretim faaliyetlerini üstlenen ilk Vakıf Meslek Yüksekokulu olma özelliğine sahip olan “Başkent Üniversitesi Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu” bölgeye sektörün gereksinimi olan nitelikli istihdam gücünü sağlarken üniversite-sanayi işbirliğini de güçlendirecektir.

         BÜ Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu; Endüstri 4.0 ile ilgili Bilişim, Robotik ve Telekomünikasyon gibi alanlarda eğitim vermek suretiyle Yapay Zekâ, Otonom Sistemler gibi geleceğin teknolojik alanlarını yakından takip edebilecek donanıma sahip, uygulama becerileri gelişmiş teknikerler yetiştirmektedir.

         Geleceğimizi emanet ettiğimiz gençlerimizin güncel gereksinimlere uyacak donanımda yetiştirilmesi okulumuzun birincil hedefidir. Bu kapsamda; öğrencilere, alanında uzman işletmelerde Staj ve İşbaşında Eğitim Uygulamaları yaptırarak gerekli donanımın yanını sıra iş deneyimi ve referans kazanmaları sağlanmaktadır.

 

Dr. Öğr. Üyesi Levent ÇOLAK

Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu Müdürü