BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu

 

Tanıtım

VİZYONUMUZ

Başkent Üniversitesinin vizyonu uluslararası bir marka olarak ileri sağlık uygulamalarının her alanında bilimsel üretime dayalı üst düzeyde öğretim yapan ve bunu çağdaş medeniyet çizgisinin üzerinde yer alma yolunda toplumsal katma değere dönüştürerek sunan bir yuva olmaktır.

MİSYONUMUZ

Başkent Üniversitesinin eğitim, bilgi birikimi ve teknolojik alt yapısını kullanarak Anadolu Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) firmalarının inovasyon kapasitelerini arttırmak, üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmek,

Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nin ihtiyaçlarına ek olarak kamu ve özel sektörle iş birliği içinde ve teknik ihtiyaçlarına uygun, uygulama ve problem çözme becerisi gelişmiş, çağımızın dinamik koşullarına ve teknolojik gelişmelerine uyum sağlayabilecek, araştırmacı yönü gelişmiş, teknik süreçlere katılımcı, yenilikleri izleyebilen ve çalışacağı sektörün beklentilerine katkı sağlayabilecek, insani değerlere saygılı, saygın ve nitelikli meslek elemanı yetiştirmek,

Çağdaş bir bakış açısı gözeterek bölge ve ülke ihtiyaçları doğrultusunda, sektörle ortak ulusal ve uluslararası projeleri üreterek ve yöneterek, sosyal ve mesleki etkinlikler düzenleyerek halkı ve kuruluşları mesleki konularda bilinçlendirmek, toplumsal bilinci arttırmak ve eğitim, teknik destek ve danışmanlık hizmetleri vererek katkıda bulunmaktır.

Türkçe Tanıtım Broşür için Tıklayınız.

Yüksekokulumuz SWOT Analızı İçin Tıklayınız.

Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Görüntüleri için Tıklayınız.

Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu Laboratuvar Görüntüleri için Tıklayınız.

Yüksekokulumuzun Sınıf Görüntüleri için Tıklayınız.

Yüksekokulumuzun Sosyal İmkanları için Tıklayınız.