BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu

 

Faaliyet Raporları

Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler

Yüksekokulumuz bünyesinde eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı sıra bilimsel üretime yönelik kadrolu öğretim elemanlarımız tarafından kendi alanlarına özgü bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Yapılan bu çalışmalar bilimsel hayata katkıda bulunarak, gerek Anadolu OSB Meslek Yüksekokulundaki programların iyileştirilmesine gerekse ilgili öğretim elemanının kendi uzmanlık alanını güçlendirmesine katkı sağlamaktadır. Bu çalışmalar kapsamında sürdürülen akademik ilerlemeler dâhilinde mevcut 1 doktor öğretim üyesi, 2 doktoralı öğretim görevlisi ve 4 öğretim görevlisi istihdam edilmektedir.

 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler

Mezun olan öğrenciler, Meslek Yüksekokulları ve Açık öğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca örgün eğitime veya uzaktan eğitim sistemi ile öğrenim yapan programlara dikey geçiş yapma olanağına sahiptirler. Bu kapsamda Üniversitemiz lisans programlarının ders kataloglarına göre yüksekokulumuz katalogları güncellenerek avantaj sağlanmak istenmiştir. Yüksekokulumuz tüm programları için, birinci yılın sonunda zorunlu 20 iş günü staj uygulamasına ek olarak 3+1 Eğitim Modeline göre tüm öğrencilerimizi dördüncü yarıyılda İşyeri Uygulaması dersi kapsamında işyerlerine yönlendirmekteyiz. Böylece öğrenilen teorik bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesi sağlanmakta ve öğrencilerin daha mezun olmadan sektörle iletişimi gerçekleşmektedir. Bilimin en önemli misyonu olan problem tespit etme, çözüme yönelik alternatifleri belirleme ve bu alternatiflerden en uygununu seçme konularında öğrencilerimizi geliştirmek ve kendi programları ile ilgili sektör, sanayi ve iş yerlerinde karşılaşabilecekleri problemleri tespit ederek bunlar üzerinde uygulama yapmalarını sağlamak amacıyla eğitim öğretim faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler

Günümüzde firmalar, ülkemiz sınırlarını aşarak daha çok uluslararası alanlarda başarılı olmak için uluslararası ticareti ve mevzuatı iyi bilen nitelikli elemanlara her geçen gün daha çok ihtiyaç duymaktadırlar. Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu olarak bölgenin ihtiyaç duyacağı nitelikli tekniker yetiştirme konusunda çalışmalar yürütülmektedir. Toplumsal bilinçlendirmenin program bazında artabilmesi için tanıtım faaliyetleri yapılmaktadır. Dış paydaşlarımızdan biri olan Anadolu OSB Yönetiminin yürütmekte olduğu duvarsız eğitim konusundaki çalışmaların tamamlanmasını müteakip uygulamaların yapılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Yapılan bu çalışmalara ek olarak, Üniversitemiz Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi tarafından belirtilen tarihler arasında tercih rehberliği hizmeti verilmektedir.

 

Faliyet Raporlarımız

2020-2021 FARSİS RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ.

2019-2020 FARSİS RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ.