BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu

 

YÖK Etik Davranış İlkeleri

Yükseköğrenim Kurulu ve Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından Yükseköğretim Kurumlarının Etik Değer ve İlkelerinin Yerleştirilmesi amacı ile Eylül 2013 yılında başlatılan çalışmalar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından dağıtımı bütün üniversiteleri kapsayacak şekilde 79009489-339 sayı 22.10.2014 tarihli "Yükseköğretim Kurumları Etik Davranış İlkeri" ile kalem altına alınmıştır. İlgili evrak birimimiz tarafından benimsenmiş ve referans alınmaktadır.

Evrakta geçen ana maddeler başlıca,

ÖĞRETİM ELEMANLARININ SORUMLULUKLARI

  • Öğretim elemanlarının meslektaşlarına karşı sorumlulukları
  • Öğretim elemanlarının kendi bilim alanlarına karşı sorumlulukları
  • Öğretim elemanlarının üniversiteye karşı sorumlulukları
  • Öğretim elemanlarının topluma karşı sorumlulukları

BİLİMSEL ARAŞTIRMA, YAYIN VE DEĞERLENDİRME ETİĞİ

  • Bilimsel araştırma ve yayın etiği
  • Bilimsel değerlendirme etiği

EĞİTİM VE ÖĞRETİM ETİĞİ

  • Öğretim elemanlarının eğitim ve öğretimle ilgili sorumlulukları
  • Öğretim elemanlarının öğrencilere karşı sorumlulukları

HİZMET ETİĞİ

  • Yükseköğretim kurumları mensuplarının hizmet sunumunda uyacağı etik değer ve ilkeler

AKADEMİK YÖNETİM ETİĞİ

  • Yükseköğretim kurumları yöneticilerinin uyacağı etik değer ve ilkeler 

olarak belirtilmiştir.

İlgili Yükseköğretim Kurumları Etik Davranış İlkelerine Ulaşmak için link.