BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu

 

Yönetim

 Yüksekokul Müdürü

 Dr. Öğr. Üyesi Levent ÇOLAK

 lcolak@baskent.edu.tr

 Tel: +90 (312) 246 66 66 

 Yüksekokul Müdür Yardımcısı

 Öğr. Gör. Yalım GÜLTEKİN

 ygultekin@baskent.edu.tr

 Tel: +90 (312) 502 06 99 

 

 Endüstriyel Kalıpçılık Program   Sorumlusu

 Öğr. Gör. Mehmet Burak ÖNAL

 mbonal@baskent.edu.tr

 Tel : 0 (312) 246 66 66 

 

 Elektronik Haberleşme  Teknolojisi  Program Sorumlusu

 Öğr. Gör. Burak ONAR

 burakonar@baskent.edu.tr

 Tel: +90 (312) 502 06 99

İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve   Operatörlüğü Program Sorumlusu

 Öğr. Gör. Ogan KESKİN

 ogankeskin@baskent.edu.tr

 Tel: +90 (312) 814 06 44

 Makine Program Sorumlusu

 Öğr. Gör. Ülüver BOZKURT

 uluverbozkurt@baskent.edu.tr

 Tel : 0312 814 06 44

Yüksekokul Sekreteri

 Aynur YÜCE

 aynuryuce@baskent.edu.tr

 Tel: +90 (312) 502 06 99