Dr. Öğr. Üyesi MEHMET SEDAT ERKAN

Atatürk İlkeleri Uygulama ve Araştırma MerkeziTel : 0312 246 6666 / 1126
E-Posta : mserkan[at]baskent.edu.tr

Kitaplar


  • Erkan MS. Mondros Ateşkes Antlaşması. In:Dr.Evrim Şencan Gürtunca editors. Atatürk ve Türk Devrim Tarihi. Hermes Tanıtım Ofset-Ankara: Haberal Eğitin Vakfı; 2019. p.29-39.

  • Erkan MS. Atatürk İlkeleri ve Bütünleyici İlkeler-Devletçilik. In:Dr.Evrim Şencan Gürtunca editors. Atatürk ve Türk Devrim Tarihi. Hermes Tanıtım Ofset-Ankara: Haberal Eğitim Vakfı; 2019. p.113-.

  • Erkan MS. Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri-Onuncu Bölüm. In:Dr.Evrim Şencan Gürtunca editors. Atatürk ve Türk Devrim Tarihi. Hermes Tanıtım Ofset-Ankara: Haberal Eğitim Vakfı; 2019

  • Erkan MS. Lozan Barış Antlaşması- sekizinci Bölüm. In:Dr.Evrim Şencan Gürtunca editors. Atatürkve Türk Devrim Tarihi. Hermes Tanıtım Ofset-Ankara: Haberal Eğitim Vakfı; 2019. p.70-73.

  • Erkan MS. Cumhuriyet Yönetiminin Kurulması. In:Dr.Evrim Şencan Gürtunca editors. Atatürk ve Türk Devrim Tarihi. Hermes Tanıtım Ofset-Ankara: Haberal Eğitim Vakfı; 2019. p.74-80.

  • Erkan MS. Mudanya Mütarekesi ve Saltanatın Kaldırılması. In:Dr.Evrim Şencan Gürtunca editors. Atatürk ve Türk Devrim Tarihi. Hermes Tanıtım Ofset-Ankara: Haberal Eğitim Vakfı; 2019. p.65-69.

Makaleler


  • Erkan MS. II. Dünya Savaşı Sonrası Türkiye'ye ABD Yardımının Başlaması. Avrasya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Dergisi, 2018; 20:116-134. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

  • Erkan MS. Yunan İddialarına Göre İzmir'in İşgal Nedenleri. Avrasya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Dergisi, 2017; 15:106-121. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

  • Erkan MS. Kore Savaşı ve Kore'de Türk Tugayı. Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 2013; 102(203):45-76. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )